Calculul și plata impozitelor în UK (III)

(partea I aici)

(partea a II-a aici)

După ce vei parcurge toţi paşii de inregistrare, vei primi prin poştă la adresa indicată de tine o scrisoare conţinând UTR-ul tau, în maxim 10 zile lucrătoare de la înregistrare, dacă locuieşti în UK, sau în maxim 21 de zile dacă ai domiciliul declarat în altă ţară.

Pentru a completa corect tax return-ul şi a face dovada tuturor veniturilor declarate, este necesar să păstrezi toate cecurile prin care ai primit încasări în cursul anului fiscal anterior şi toate extrasele de cont.

Plata impozitelor pe venit în UK se face de obicei în două rate egale, luând ca bază de calcul impozitul plătit în anul fiscal anterior: jumătate din ceea ce datorezi trebuie plătit până la 31 iulie a anului calendaristic în care a luat sfârşit anul fiscal, iar cealaltă jumătate până la 31 ianuarie anul următor.

Excepţie de la această regulă fac impozitele anuale de sub 1.000 de lire sterline si cele deja reţinute la sursă în proporţie de minim 80%.

Dacă anticipezi o scădere a venitului tău în anul fiscal curent, raportat la anul fiscal anterior, poţi face o cerere către HMRC prin care să soliciţi reducerea plăţilor anticipate în contul impozitului pentru anul curent.

Poţi face acest lucru online sau prin poştă.

Zi si tu ceva